U bent hier

In de kijker

Genetisch gemodificeerde organismen

Het Europees Parlement stemde in januari 2015 voor een aanpassing van de richtlijn over genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s): voortaan mogen de lidstaten van de EU zelf beslissen of ze de teelt van ggo’s in eigen land verbieden, ook al is die teelt toegelaten door het EU-agentschap voor de voedselveiligheid. Voor België betekent dit dat de gewesten hiervoor bevoegd worden. Welke gevolgen heeft dit voor de Vlaamse regelgeving? Hoe staat minister Joke Schauvliege tegenover ggo’s? Kunnen traditioneel gekweekte gewassen en ggo’s naast elkaar geteeld worden? Zal de minister overleg plegen met de andere gewesten?
Vragen van Stefaan Sintobin, Hermes Sanctorum-Vandevoorde en Els Robeyns

Video

Verslag

van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege
729 (2014-2015)
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
846 (2014-2015)
4 (2014-2015)
Externe sprekers
Pieter Lietaer (attaché Landbouw van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU) en Barbara Roegiers (attaché Visserij, van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU)
252 (2014-2015) nr. 1

Agenda

van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege
729 (2014-2015)
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
846 (2014-2015)
4 (2014-2015)
Externe sprekers
Pieter Lietaer (attaché Landbouw van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU) en Barbara Roegiers (attaché Visserij, van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.