U bent hier

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA)

Voorzitter, minister, geachte leden, op het einde van de vorige legislatuur werd het protocol inzake sociale economie tussen de Vlaamse overheid en de vijf provincies ondertekend. In dit protocol werd overeengekomen hoe in deze legislatuur de samenwerking met betrekking tot ondersteuning van de sociale economie wordt afgestemd, binnen de contouren van het decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het protocol engageren de Vlaamse overheid en de provincies zich tot minimaal jaarlijks overleg waarbij de beleidsinitiatieven worden toegelicht, met het oog op maximale afstemming en complementariteit.

Minister, heeft er in deze nieuwe legislatuur al een dergelijk overleg plaatsgevonden? Of staat dit op de agenda in het kader van de toelichting van de nieuwe beleidslijnen? Blijft het protocol houdbaar en realiseerbaar in het kader van de afslanking van de provincies en het toewijzen van meer autonomie aan de lokale besturen?

Minister Homans heeft het woord.

Voorzitter, geachte leden, mevrouw Vermeulen, ik kan eigenlijk redelijk kort antwoorden. Het protocol is vrijwillig tot stand gekomen tussen de vijf provincies en de Vlaamse overheid, zonder inmenging van de lokale besturen. Het protocol is nog niet opnieuw besproken omdat ik het eigenlijk ook niet zo fair zou vinden om dat te doen vooraleer het parlement mijn beleidsintenties had gevalideerd, wat nu gebeurd is.

Ook op uw vraag of er een eventuele impact is, in het kader van de afslanking van de provincies, op het protocol of de taken die de provincies uitvoeren in het kader van de sociale economie, kan ik heel kort antwoorden. De sociale economie is een gewestbevoegdheid, is niet opgenomen in artikel 4 of 5 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen. Dat is dus geen persoonsgebonden materie en zal bij de provincies blijven.

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Dat is dan zeer duidelijk. Het was me niet helemaal duidelijk hoe de sociale economie zich situeerde binnen de provincies. Ik ben ook geen heel grote fan van de provincies, maar er zijn wel een aantal provincies die zeer sterk inzetten op sociale economie. Die kunnen dat dan ook blijven doen, heb ik begrepen. Oké.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.