U bent hier

Commissievergadering

donderdag 11 december 2014, 10.00u

Voorzitter
van Joris Poschet aan minister Sven Gatz
549 (2014-2015)
De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

De heer Joris Poschet (CD&V)

Het Amerikaans Theater is een gebouw dat bekend is van de Wereldexpo in 1958, toen ik helaas nog niet was geboren, maar dat nadien nog dienst heeft gedaan als Nationaal Instituut voor de Radio-omroep, om dan vijftig jaar lang entertainmentgeschiedenis te schrijven voor BRT, BRTN en VRT. In afwachting van een glamoureuzer leven, nadat de VRT het gebouw verliet in 2012, zouden twee vzw’s verbonden aan de stad Brussel de kantoorruimte binnen het Amerikaans Theater betrekken.

De Ancienne Belgique (AB) liet al meerdere malen verstaan dat het nieuw leven wil blazen in het Amerikaans Theater in samenwerking met andere culturele instellingen. In augustus 2013 kwam de AB zelfs met een heus businessplan waarin het plan werd opgemaakt om samen met de vzw Brussels Expo en kunstvereniging Volta het Amerikaans Theater om te bouwen tot een multidisciplinaire concertzaal. Een droom die lang onrealistisch leek, maar de stad Brussel lanceerde in maart dit jaar het voorstel om 4 tot 5 miljoen euro in de renovatie van het gebouw te pompen. Ondertussen ligt het dossier op de tafel van de Federale Regering.

De Vlaamse Regering heeft zich in het verleden al enkele keren geprofileerd als kandidaat-koper. Die profilering zou trouwens sporen met het regeerakkoord, dat stelt dat het cultuurbeleid zal focussen op initiatieven met impact, bereik en uitstraling op Vlaams en internationaal niveau. Een tweede leven schenken aan het Amerikaans Theater zou zo’n initiatief kunnen zijn. Het zou ook tegemoet kunnen komen aan vragen van onze culturele instellingen die heel sterk aan het groeien zijn, bijvoorbeeld de AB.

De cultuursector heeft de besparingsdans helaas niet kunnen ontspringen, maar met creatieve oplossingen moeten we in staat zijn om de bloeiende cultuursector ook in de komende legislatuur te bestendigen. Minister, op 27 november hebt u in de pers verklaard dat er 42 miljoen euro uit het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) ter beschikking zou zijn voor culturele infrastructuur. We weten dat dat niet is om uitsluitend nieuwe projecten te lanceren: de bestaande projecten zijn evenzeer belangrijk.

Minister, wat zijn de kosten van een eventuele aankoop en renovatie van het Amerikaans Theater? Zijn er ook andere pistes mogelijk, zoals vruchtgebruik? Is het Amerikaans Theater een mogelijke oplossing om de groei van onze cultuurhuizen te verzekeren? Zo ja, hoe ziet u de concrete samenwerking en invulling van dit project? Hebt u al overleg gepleegd met de stad Brussel en de federale minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen over de toekomst van het Amerikaans Theater?

De voorzitter

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

De heer Poschet heeft de context en de geschiedenis van het Amerikaans Theater goed geschetst. Ik heb in mijn voorbereiding enkele schriftelijke vragen gevonden, maar ook een artikel op deredactie.be. Daarin stond dat de Vlaamse Gemeenschap geïnteresseerd zou zijn in het Amerikaans Theater. Minister, kunt u dat bevestigen?

De voorzitter

De heer Bajart heeft het woord.

De heer Lionel Bajart (Open Vld)

Dit is een zeer goede vraag. Hij werd overigens ook tijdens de vorige legislatuur door onder andere mevrouw Zamouri gesteld, toen aan minister Smet. Ik vraag mij af wat de progressie is van dit dossier. Ik vind dat het Amerikaans Theater van onschatbare waarde is voor Brussel, voor Vlaanderen en voor ons land.

De heer Bart Caron (Groen)

Ik vind het absoluut een interessant dossier. Dat is mijn persoonlijke aanvulling.

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Op dit ogenblik is de Vlaamse Gemeenschap niet rechtstreeks betrokken in dit dossier. Het is immers de stad Brussel die voor de zomer heeft aangegeven te willen investeren in de renovatie van het Amerikaans Theater. Ik heb dan ook zelf op dit ogenblik geen zicht op de concrete kosten, verbonden aan een aankoop of renovatie. Of er andere pistes mogelijk zijn, is eveneens niet duidelijk en hangt met name af van de eigenaar van het gebouw, de federale staat. Daar kom ik op het eind van mijn antwoord op terug. Op dit moment is er niet zoveel evolutie in dit dossier.

Maar, mijnheer Poschet, het gaat er voor mij niet om of het Amerikaans Theater an sich een oplossing is voor de groei van onze cultuurhuizen. Het is wel zo dat het Amerikaans Theater een mooie aanvulling kan zijn op de bestaande concertpodia in Brussel. De vragen kunnen parallel worden bekeken. Wij bekijken het nu vanuit het perspectief van de Vlaamse Gemeenschap. Dat is een goed perspectief, maar het gaat net iets breder, we moeten het bekijken in het kader van de globale concertpodiaproblematiek in Brussel en omgeving.

Het is natuurlijk een unieke locatie en het zou, gegeven de geschiedenis van de zaal, mooi zijn mocht ze ook in de toekomst een culturele bestemming behouden. Het businessplan dat voor het Amerikaans Theater en een aantal andere partners werd opgemaakt, heeft volgens mij zeker potentieel. In die zin is er wel een zekere betrokkenheid. Wij staan op dit ogenblik niet klaar met welk concreet project dan ook. De plannen die de Ancienne Belgique daarover de voorbije maanden heeft ontwikkeld, zijn wat mij betreft nog steeds actueel en hebben nog steeds waarde. Met een aantal gesprekken, vooral met de stad Brussel, is men redelijk ver geraakt. Maar op een gegeven moment is daar een kink in de kabel gekomen. Ik weet niet juist welke. Dat heeft ook niet zoveel belang op zich. Het is de bedoeling om het dossier nu opnieuw in de goede richting te doen evolueren en om de gesprekken, in eerste instantie met de stad, voort te zetten. Op dit ogenblik is het niet duidelijk wat de stad als tussenkomende partij met de gebouwen van plan is. Er werd gesproken over renovatie en aankoop. Ik weet niet of dat voor de stad nog altijd actueel is. Het dossier is daardoor wat onduidelijker, maar tegelijkertijd biedt deze evolutie voor ons wel een aantal kansen. Of het gebouw effectief zal verkocht worden en/of gerenoveerd, is momenteel niet duidelijk. Ik wens nu ook geen uitspraak te doen over de concrete invulling van het project en over de daarbij betrokken partners. Ik ben wel in nauw contact met schepen Close, en ik plan de komende weken contacten met de federale minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen.

Mijnheer Poschet, uw vraag is zeer terecht, en de bezorgdheid van de andere vraagstellers zeker ook. Mijn antwoord zal u meer dan frustreren. Maar de puzzelstukken die wat duidelijker waren op het einde van het voorjaar, zijn momenteel weer wat onduidelijker geworden. Ik probeer met de stad te bekijken wat de juiste plannen zijn en hoe de Vlaamse Gemeenschap daar mogelijk, binnen het gegeven van de Ancienne Belgique, goed kan op inspelen. Dat zal iets voor de komende maanden en, naar ik hoop, de komende weken zijn. De contacten zijn er, maar de duidelijkheid over het dossier is niet vergroot. Ik denk dat het zinvol kan zijn om daarover in de gemeenteraad van de stad vragen te stellen. Zo kan men stap voor stap de mist doen opklaren.

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

De heer Joris Poschet (CD&V)

Minister, dank u voor uw ietwat vaag antwoord. Zoals zo vaak bij grotere dossiers, drijft ook dit dossier op getijden. Wij hebben in het voorjaar vloed gehad en hebben nu eb. Ik zal u nu wat ruimte geven en ik zal het dossier van wat verder opvolgen, en de vloed afwachten. Hopelijk is het dan stormvloed in het voorjaar.

Niet dat ik ervan uitga dat u dat nu doet, maar ik wil u wel vragen om bij uw contacten niet te eng te denken en voor een ruime invulling te gaan voor de site. Het hoeft uiteraard niet alleen een concertruimte te zijn, het kan ook een creatieve ontmoetingsplaats zijn, repetitieruimte bieden voor muzikanten, of misschien kan het iets embryonaals voor een ‘cité de la musique’ zijn, zoals in Parijs. Dat is al ambitieuzer, maar ik denk dat het niet verboden is om te dromen in de politiek. Ik volg dit verder op.

De voorzitter

Het is lang geleden dat we de woorden ‘groei’ en ‘ambitie’ nog gehoord hebben. Minister, wilt u nog iets toevoegen?

Minister Sven Gatz

Ik deel de mooie allegorie van de heer Poschet over de getijden. Mijnheer Poschet, ik zal proberen u iets later op het jaar een tijding te brengen. Het beeld van de getijden is goed. Op een gegeven moment trekt de zee zich terug, maar dan komt ze toch weer het strand overspoelen. We wachten op het juiste moment om ons bootje te water te laten.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.