U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
14 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
15 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Kennisneming van de verslagen van de vakcommissies Artikelsgewijze bespreking en stemming.
van de Vlaamse Regering
131 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Bpost - Afschaffing van gelijkstelling met Staat voor wat betreft de belastingen Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen

Zie blz. 26 voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

van de Vlaamse Regering
132 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Wijzigingen aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Hoofdstuk 4. Schenking bouwgronden Hoofdstuk 5. Verdelingsrecht Hoofdstuk 20. Slotbepalingen Stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen

Zie blz. 26 voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

van Geert Bourgeois
145 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Afsluiting van de bespreking
van Annemie Turtelboom
150 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Afsluiting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
114 (2014-2015) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.