U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
18 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Lieve Maes en John Crombez
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
19 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Lieve Maes, John Crombez, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Manuela Van Werde, Yamila Idrissi, Mercedes Van Volcem, Katia Segers, Ann Soete, Joris Poschet, Martine Fournier, Yasmine Kherbache, Sabine Vermeulen, Annick De Ridder, Lode Ceyssens, Caroline Gennez, Vera Celis, Sofie Joosen, Jan Van Esbroeck, Nadia Sminate, Bart Van Malderen, Michel Doomst en Piet De Bruyn
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Kennisneming van de verslagen van de vakcommissies Artikelsgewijze bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
14 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Lieve Maes en John Crombez
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
15 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Lieve Maes, John Crombez, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Yamila Idrissi, Katrien Partyka, Katia Segers, Ann Soete, Joris Poschet, Martine Fournier, Sabine Vermeulen, Yasmine Kherbache, Lode Ceyssens, Annick De Ridder, Caroline Gennez, Vera Celis, Jelle Engelbosch, Johan Verstreken, Jan Van Esbroeck, Bart Dochy, Nadia Sminate, Bart Van Malderen, Michel Doomst en Piet De Bruyn
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Kennisneming van de verslagen van de vakcommissies Artikelsgewijze bespreking en stemming.
van de Vlaamse Regering
131 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Lieve Maes, John Crombez, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Katia Segers, Ann Soete, Joris Poschet, Martine Fournier, Yasmine Kherbache, Caroline Gennez, Vera Celis en Sofie Joosen
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Bpost - Afschaffing van gelijkstelling met Staat voor wat betreft de belastingen Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen

Zie blz. 26 voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

van de Vlaamse Regering
132 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Lieve Maes, John Crombez, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Katrien Partyka, Ann Soete, Katia Segers, Martine Fournier, Yasmine Kherbache, Caroline Gennez, Vera Celis, Sabine Vermeulen, Bart Dochy en Joris Poschet
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 3. Wijzigingen aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Hoofdstuk 4. Schenking bouwgronden Hoofdstuk 5. Verdelingsrecht Hoofdstuk 20. Slotbepalingen Stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen

Zie blz. 26 voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

van Geert Bourgeois
145 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
John Crombez en Lieve Maes
Afsluiting van de bespreking
van Annemie Turtelboom
150 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Lieve Maes en John Crombez
Afsluiting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
114 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Katrien Schryvers
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
117 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
John Crombez en Jos Lantmeeters
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.