U bent hier

Verslag

134 (2014-2015) nr. 6
136 (2014-2015) nr. 3

Agenda

van de Vlaamse Regering
19 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Armoedebeleid en Gelijke Kansen van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Bespreking
van de Vlaamse Regering
15 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Armoedebeleid en Gelijke Kansen van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Bespreking
van de Vlaamse Regering
132 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 12. Woonbeleid Stemming

Zie blz. 34 voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen van de begrotingsaanpassing 2014
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen van de begroting 2015
136 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.