U bent hier

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, mijn vraag komt een beetje laat door onze werkzaamheden rond de beleidsnota. Ik had ze ingediend naar aanleiding van een aantal onregelmatigheden in Gent van eind september en begin oktober. Er waren enkele zware incidenten naar aanleiding van controles op zwartrijden, waarbij controleurs gewond raakten. Er werden ook pamfletten uitgedeeld waarin werd opgeroepen om zich te verzetten bij controles op zwartrijden.

Dat alles heeft geleid tot overleg in Gent. Minister, u hebt op een schriftelijke vraag al geantwoord hoe het overleg tussen De Lijn, scholen, politiediensten en stadsdiensten is verlopen. Mijn vraag om uitleg gaat echter verder dan de concrete situatie in Gent en gaat over de algemene aanpak van controles op zwartrijden bij De Lijn.

In het Vlaamse regeerakkoord en de beleidsnota is duidelijk sprake van aandacht voor controles tegen zwartrijders. Hoe zult u dat concreet uitvoeren? We zien dat men met grote equipes aanwezig is op het terrein, maar dat bepaalde lokale directies, bijvoorbeeld in Antwerpen, naar kleinere controleploegen van twee personen willen evolueren. Daar ontstaat dan wat commotie over, omdat men vreest voor de veiligheid. Hoe wilt u die controles concreet uitvoeren? Is dat een uitrol die gelijkaardig is voor heel Vlaanderen, of ligt de autonomie bij de lokale directies?

We hebben in het verleden al veel debatten gehad over het veiligheidsplan. De veiligheidsmonitor zelf zal worden geüpdatet en bijgestuurd. Moeten er ook aanpassingen gebeuren aan het veiligheidsplan van De Lijn, op basis van het overleg in Gent, maar ook van uw algemene bevindingen rond controles en de gevolgen voor de veiligheid?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Lijncontroleurs worden ingezet op vier domeinen. Eén: kwaliteitscontrole op de dienstverlening. Twee: controle op het hebben van een geldig vervoersbewijs en dus op zwartrijden. Drie: verkeersveiligheid, in de zin van snelle interventie waar nodig bij ongevallen, zodat de dienstverlening zo snel mogelijk genormaliseerd wordt. Vier: sociale veiligheid, wat te maken heeft met de preventieve aanwezigheid op voertuigen in de aandachtsbuurten waar incidenten gemeld zijn, waardoor snelle interventie mogelijk is.

De Lijn voert een mix van gerichte controles uit waar zwartrijden is gesignaleerd en gespreide controles op alle lijnen. Op basis van risicoanalyse kan gericht worden gecontroleerd, waardoor de pakkans in die risicozones vanzelfsprekend flink verhoogt. Daarnaast heb je de zichtbaarheid van de controles, waardoor je een ontradend effect krijgt. En er is ook een combinatie met de taken in de andere domeinen. Zo zullen controles van de kwaliteit van de dienstverlening altijd gepaard gaan met fraudecontroles.

In het kader van de beheersovereenkomst zullen we opnieuw trachten strikte doelstellingen te formuleren en te realiseren, waarbij we de output ook kunnen gaan monitoren.

Hoe sta ik tegenover het voorstel van kleinere controleploegen van twee personen? De Lijn volgt altijd de lijn dat ze haar beleid afstemt in functie van de specifieke casussen. Dat lijkt me logisch. Het gaat om plaats, tijdstip, capaciteit van het voertuig, drukte op het voertuig. Het eerste criterium is altijd de veiligheid van de lijncontroleurs. Die worden specifiek opgeleid en beschikken over niet-escalerende en communicatieve vaardigheden. Ze proberen de angel uit een incident te halen. Ze beschikken ook over een radio, waardoor ze in geval van nood assistentie kunnen oproepen. Er bestaat binnen De Lijn een stuurgroep ‘Veilig op Weg’ die de inzet van de veiligheidsmaatregelen continu optimaliseert. Alle acties worden opgevolgd en bijgestuurd indien aangewezen. In het kader van de nieuwe beheersovereenkomst zullen we objectieven herformuleren en aflijnen.

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

We zullen in het kader van de nieuwe beheersovereenkomst opvolgen welke objectieven worden vooropgesteld en welke goede principes zullen worden vertaald.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.