U bent hier

Verslag

132 (2014-2015) nr. 12
132 (2014-2015) nr. 16
19 (2014-2015) nr. 4-G
15 (2014-2015) nr. 8-G

Agenda

van de Vlaamse Regering
19 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Omgeving en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Toelichting, bespreking en eventueel indicatieve stemming

Zie blz. 37 voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van de Vlaamse Regering
15 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Omgeving en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Toelichting, bespreking en eventueel indicatieve stemming

Zie blz. 37 voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van de Vlaamse Regering
132 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 9. Vlaamse Milieumaatschappij Hoofdstuk 10. Grindfonds Hoofdstuk 11. Milieuheffingen Hoofdstuk 14. Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreininging Hoofdstuk 20. Slotbepalingen Toelichting, bespreking en eventueel stemming

Zie blz. 40 voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.