U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
19 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Media van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Bespreking

Zie blz. 25 voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van de Vlaamse Regering
131 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 7. Pensioenfonds VRT Hoofdstuk 11. Slotbepalingen Bespreking

Zie blz. 28 voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

van Sven Gatz
128 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Bespreking
van de Vlaamse Regering
15 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Media van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Bespreking

Zie blz. 25 voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van de Vlaamse Regering
132 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 13. Fonds CED-ECEP

Zie blz. 28 voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.