U bent hier

Video

Verslag

19 (2014-2015) nr. 4-H
131 (2014-2015) nr. 8
131 (2014-2015) nr. 10
15 (2014-2015) nr. 8-H
132 (2014-2015) nr. 13
132 (2014-2015) nr. 16
van Hilde Crevits
133 (2014-2015) nr. 1
133 (2014-2015) nr. 2
Bijlage: Advies van Vlaamse Onderwijsraad (pdf)
133 (2014-2015) nr. 7
PowerPointpresentatie van minister Hilde Crevits (pdf)

Agenda

van de Vlaamse Regering
19 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Onderwijs van mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming

Zie blz. 8 voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van de Vlaamse Regering
131 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 11. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming

Zie blz. 11 voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

van de Vlaamse Regering
15 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Onderwijs van mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming

Zie blz. 8 voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van de Vlaamse Regering
132 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 20. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming

Zie blz. 11 voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

van de Vlaamse Regering
162 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
van Hilde Crevits
133 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.