U bent hier

Agenda

Evaluatie Interne Staatshervorming door de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken
Gedachtewisseling met:
- prof. dr. Herwig Reynaert, ondervoorzitter VLABEST
- Mark Suykens, voorzitter werkgroep interne staatshervorming VLABEST
- Raymond Van Loock, lid Bureau VLABEST
Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
- vaststellen lijst genodigden hoorzitting voorstellen van decreet nrs. 2414 (2013-14) en 2415 (2013-14)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.