U bent hier

Agenda

Samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers betreffende de jaarlijkse rapportering over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers. Toestand op 31 december 2013
Vraag om uitleg over de resultaten van de bevraging omtrent de impact van de meerjarenplanning voor lokaal beleid
Nota van de Vlaamse Regering Conceptnota over de nieuwe aanstellingsprocedure voor provinciegouverneurs
Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 23 december 1986 houdende integratie van kunstwerken in gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap behoren, wat betreft de actualisering van de financiële en inhoudelijke basis van kunst in opdracht
Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 23 december 1986 houdende integratie van kunstwerken in gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot het Vlaams Gewest behoren, wat betreft de actualisering van de financiële en inhoudelijke basis van kunst in opdracht
Voorstel van resolutie betreffende het consequent toepassen van de kunstintegratieregeling in de diverse beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid
Voorstel van resolutie betreffende de plannen van de Vlaamse Regering met betrekking tot de hervorming van de strategische adviesraden
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.