U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
2383 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoorzitting met: - prof. dr. Herman Matthijs, voorzitter van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken - de heer Filiep Loosveldt, voorzitter van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed - de heren Pieter Kerremans, administrateur-generaal, en Peter Van Humbeeck, studiedienst van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.