U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
2417 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting
van de Vlaamse Regering
2417 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoorzitting met: - een vertegenwoordiger van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - de heer Steven Betz, adviseur milieu en ruimtelijke ordening Kenniscentrum Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen - de heer Erik Grietens, beleidsmedewerker Integraal ruimtebeheer, Juridische en sociale instrumenten Bond Beter Leefmilieu - prof. Dirk Lauwers, onderzoeksgroep voor stadsontwikkeling, Universiteit Antwerpen - mevrouw Isabelle Larmuseau, LDR advocatenkantoor - prof. Tom Coppens, bestuurslid Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.