U bent hier

Verslag

van de Vlaamse Regering
2185 (2013-2014) nr. 1
2185 (2013-2014) nr. 2

Agenda

van Marcel Logist aan minister Geert Bourgeois
500 (2013-2014)
van Jurgen Vanlerberghe aan minister Geert Bourgeois
571 (2013-2014)
van Bart Caron aan minister Geert Bourgeois
578 (2013-2014)
van de Vlaamse Regering
2205 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
2185 (2013-2014) nr. 1
Verslaggevers
Sonja Claes, Erik Arckens, Ward Kennes, Karin Brouwers, Peter Van Rompuy, Tinne Rombouts, Valerie Taeldeman, Irina De Knop, Vera Van der Borght, Marino Keulen, Karim Van Overmeire, Kathleen Helsen, Patricia De Waele en Koen Van den Heuvel
Gedachtewisseling over de aan de commissie toegewezen bevoegdheden met: - de heer Luc Lathouwers, secretaris-generaal Departement Bestuurszaken - de heer Guido Decoster, administrateur-generaal Agentschap voor Binnenlands Bestuur - een vertegenwoordiger van het Departement internationaal Vlaanderen

De leden van de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Innovatie worden uitgenodigd voor de gedachtewisseling over Deel 1, hoofdstuk 8. Toerisme
De leden van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen worden uitgenodigd voor de gedachtewisseling over Deel 7, hoofdstuk 2, afdeling 3. Loopbaanonderbreking in de openbare sector
De leden van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting worden uitgenodigd voor de gedachtewisseling over Deel 7, hoofdstuk 2, afdeling 4. responsabiliseringsbijdrage pensioenen

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.