U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
2286 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Steve D'Hulster aan minister Hilde Crevits
358 (2013-2014)
van Marino Keulen aan minister Hilde Crevits
456 (2013-2014)
van Lies Jans aan minister Hilde Crevits
514 (2013-2014)
Jaarlijks rapport 'Toestand van het wegennet' en eerste rapportering over het IIR-project (Inventarisatie, Inspectie en Rapportering wegaanhorigheden)
Gedachtewisseling met mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lichtplan Administratie Wegen en Verkeer
Gedachtewisseling met mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
van Dirk Van Mechelen, Marino Keulen, Filip Anthuenis, Lydia Peeters en Sas van Rouveroij
1442 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Griet Smaers
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Verslagmoment over de recente Europese Transportraden en over de stand van zaken van het TEN-T-programma, met mevrouw Joke Bamps, Vlaams transportattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.