U bent hier

Agenda

Vraag om uitleg over het recente onderzoek van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD)
Vraag om uitleg over de besparingen bij de openbare bibliotheken
van Yamila Idrissi aan minister Joke Schauvliege
215 (2013-2014)
Vraag om uitleg over het einde van Mano Mundo
Vraag om uitleg over het aanleggen van collecties met vertaalde Nederlandstalige literatuur in de Vlaamse bibliotheken
Vraag om uitleg over een vertaalsubsidie voor non-fictiewerk
Ontwerp van decreet houdende instemming met het cultureel samenwerkingsakkoord van 7 december 2012 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap
Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten
Nota van de Vlaamse Regering Groenboek Zesde Staatshervorming
Beleidsbrief Cultuur. Beleidsprioriteiten 2013-2014
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.