U bent hier

Agenda

Gedachtewisseling met de heer Pieter Kerremans, administrateur-generaal, en mevrouw Annick Lamote, medewerkster van de studiedienst, van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en met mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over het SERV-rapport 'Sociale aspecten waterbeleid'
van de Vlaamse Regering
1823 (2012-2013) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister Toelichting van de reguleringsimpactanalyse (RIA) door mevrouw Adelheid Vanhille van de Vlaamse Milieumaatschappij Bespreking en eventueel stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.