U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2012-2013) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Inburgering en Binnenlands Bestuur van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Benoeming van een verslaggever en bespreking

Zie blz. 27 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van Geert Bourgeois
1760 (2012-2013) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking
van Geert Bourgeois
1759 (2012-2013) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en bespreking
van de Vlaamse Regering
1752 (2012-2013) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 18. Vlaams Gemeentefonds Hoofdstuk 19. Vlaams Provinciefonds Benoeming van een verslaggever en bespreking

Zie blz. 29 van de afdrukversie voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

Indicatieve stemming over de aan de commissie toegewezen bepalingen van het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting 2013 en stemming over de aan de commissie toegewezen hoofdstukken van het ontwerp van programmadecreet 2013
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.