U bent hier

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
van de Vlaamse Regering
15 (2012-2013) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegheden Leefmilieu en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming

Zie blz. 29 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

1772 (2012-2013) nr. 1
Verslaggever
Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
1752 (2012-2013) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 10. Duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Hoofdstuk 11. Waterhuishouding Hoofdstuk 20. Financierende heffing Voortzetting van de bespreking en stemming

Zie blz. 31 van de afdrukversie voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

van Bart Martens aan minister Joke Schauvliege
117 (2012-2013)
van Pieter Huybrechts aan minister Joke Schauvliege
194 (2012-2013)
17 (2011-2012)
Verslaggever
Voortzetting van de bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.