U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2012-2013) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Armoedebestrijding van mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van Ingrid Lieten
1773 (2012-2013) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en bespreking

vanaf 15:30 uur

van de Vlaamse Regering
1716 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
van Jo Vandeurzen
1757 (2012-2013) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking
van de Vlaamse Regering
1752 (2012-2013) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 5. Opsporing colorectale kanker Hoofdstuk 6. Ondersteunende werkgroepen voor het gezondheidsbeleid en de ouderenzorg Hoofdstuk 7. Geestelijke gezondheidszorg Hoofdstuk 8. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.