U bent hier

Agenda

Zie blz. 27 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van Pascal Smet
1770 (2012-2013) nr. 1
Bespreking
van de Vlaamse Regering
1752 (2012-2013) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 22. Subsidiëring van onderwijsinfrastructuur Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking

Zie blz. 29 van de afdrukversie voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

Deze vergadering is rechtstreeks te volgen op de website van het Vlaams Parlement

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.