U bent hier

Agenda

Gedachtewisseling met de heer Bart Weekers, Vlaams ombudsman over de aanbeveling van de Vlaamse Ombudsdienst over de in juni 2012 ingediende aanvragen voor een studietoelage
van Boudewijn Bouckaert, Elisabeth Meuleman, Ulla Werbrouck en Mieke Vogels
1722 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Wim Van Dijck
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Jean-Jacques De Gucht, Irina De Knop, Marleen Vanderpoorten, Elisabeth Meuleman en Boudewijn Bouckaert
1180 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Fatma Pehlivan
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

15:00 uur

van de Vlaamse Regering
15 (2012-2013) nr. 1
Verslaggevers
Griet Smaers, Erik Tack, Bart Tommelein, Veli Yüksel, Tine Eerlingen, Willy Segers, Güler Turan, Martine Fournier, Steve D'Hulster, Paul Delva, Filip Watteeuw, Karin Brouwers, Jos De Meyer, Kathleen Deckx, Cindy Franssen, Marijke Dillen, Els Kindt, Else De Wachter, Wilfried Vandaele, Jurgen Vanlerberghe, Khadija Zamouri, Patricia De Waele, Griet Coppé, Karim Van Overmeire en Luckas Van Der Taelen
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Onderwijs en Gelijke Kansen van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Benoeming van een verslaggever en toelichting

Zie blz. 36 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van Pascal Smet
1769 (2012-2013) nr. 1
Verslaggevers
Kathleen Deckx en Jos De Meyer
Benoeming van een verslaggever en toelichting
van Pascal Smet
1770 (2012-2013) nr. 1
Verslaggevers
Kathleen Deckx en Jos De Meyer
Benoeming van een verslaggever en toelichting
van de Vlaamse Regering
1752 (2012-2013) nr. 1
Verslaggevers
Griet Smaers, Erik Tack, Tine Eerlingen, Kathleen Deckx, Jos De Meyer, Els Kindt, Paul Delva, Else De Wachter, Jurgen Vanlerberghe, Patricia De Waele, Willy Segers en Wilfried Vandaele
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 22. Subsidiëring van onderwijsinfrastructuur Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting

Zie blz. 38 van de afdrukversie voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.