U bent hier

Agenda

Gedachtewisseling met de heer Bart Weekers, Vlaams ombudsman over de aanbeveling van de Vlaamse Ombudsdienst over de in juni 2012 ingediende aanvragen voor een studietoelage
van Boudewijn Bouckaert, Elisabeth Meuleman, Ulla Werbrouck en Mieke Vogels
1722 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Jean-Jacques De Gucht, Irina De Knop, Marleen Vanderpoorten, Elisabeth Meuleman en Boudewijn Bouckaert
1180 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

15:00 uur

van de Vlaamse Regering
15 (2012-2013) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Onderwijs en Gelijke Kansen van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Benoeming van een verslaggever en toelichting

Zie blz. 36 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van Pascal Smet
1769 (2012-2013) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en toelichting
van Pascal Smet
1770 (2012-2013) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en toelichting
van de Vlaamse Regering
1752 (2012-2013) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 22. Subsidiëring van onderwijsinfrastructuur Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting

Zie blz. 38 van de afdrukversie voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.