U bent hier

Agenda

Gedachtewisseling met de heer Bart Weekers, Vlaams ombudsman over de aanbeveling van de Vlaamse Ombudsdienst over de in juni 2012 ingediende aanvragen voor een studietoelage
van Boudewijn Bouckaert, Elisabeth Meuleman, Ulla Werbrouck en Mieke Vogels
1722 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Jean-Jacques De Gucht, Irina De Knop, Marleen Vanderpoorten, Elisabeth Meuleman en Boudewijn Bouckaert
1180 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

15:00 uur

van de Vlaamse Regering
15 (2012-2013) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Onderwijs en Gelijke Kansen van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Benoeming van een verslaggever en toelichting

Zie blz. 36 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

1752 (2012-2013) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 22. Subsidiëring van onderwijsinfrastructuur Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting

Zie blz. 38 van de afdrukversie voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.