U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2012-2013) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming

Zie blz. 29 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van de Vlaamse Regering
1752 (2012-2013) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 13. Bekrachtiging van de gewijzigde verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij Hoofdstuk 23. Slotbepalingen Stemming

Zie blz. 31 van de afdrukversie voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

van Kris Peeters
1753 (2012-2013) nr. 1
Voortzetting van de bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.