U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Agenda

van de Vlaamse Regering
19-B (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegheid Onroerend Erfgoed van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming

Zie blz. 13 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

1636 (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 10. Onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Zie blz. 15 van de afdrukversie voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

van Lieven Dehandschutter aan minister Geert Bourgeois
1726 (2011-2012)
van Bart Caron aan minister Geert Bourgeois
1982 (2011-2012)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.