U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
1573 (2011-2012) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
van Karim Van Overmeire, Erik Arckens, Johan Deckmyn, Christian Verougstraete, Frank Creyelman en Marijke Dillen
571 (2009-2010) nr. 1
van Wim Wienen, Wim Van Dijck en Marijke Dillen
1549 (2011-2012) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
van Bart Caron aan minister Ingrid Lieten
1907 (2011-2012)
van Jurgen Verstrepen aan minister Ingrid Lieten
2023 (2011-2012)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.