U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
19-B (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming

Zie blz. 35 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

1636 (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 8. Bekrachtiging van de gewijzigde verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren Hoofdstuk 9. Co-existentie van genetisch gemodificeerde suikerbieten en aardappelen met conventionele suikerbieten en aardappelgewassen, en biologische suikerbieten en aardappelgewassen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Dirk Peeters en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
1530 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Bespreking en eventueel stemming

De leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed worden eveneens uitgenodigd de bespreking van dit punt bij te wonen

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.