U bent hier

Vergadering

donderdag 19 april 2012, 10.15u - Zaal Peter Paul Rubens

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

gewijzigd .
1555 (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 3. Fonds voor de uitvoering van EU-projecten en bijzondere opdrachten Benoeming van een verslaggever en bespreking
1555 (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 7. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister (Onder voorbehoud van goedkeuring door het Uitgebreid Bureau van 16 april 2012)

Zie blz. 17 van de afdrukversie voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

19-A (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden Gelijke Kansen en Onderwijs van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister

Zie blz. 15 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

Gedachtewisseling met de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het actieplan spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag

Het actieplan is terug te vinden op de pagina van deze commissie op het intranet, onder Documenten

gewijzigd .
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Vastleggen van de sprekerslijst voor de hoorzitting over de problematiek van een interfederaal of Vlaams gelijkheidsorgaan

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.