U bent hier

Agenda

Gedachtewisseling met de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over het actieplan jeugdverblijven
van Chokri Mahassine aan minister Geert Bourgeois
853 (2011-2012)

De leden van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden uitgenodigd de bespreking van dit agendapunt bij te wonen

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
van de Vlaamse Regering
1467 (2011-2012) nr. 1
Verslaggevers
Els Robeyns en Jurgen Vanlerberghe
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Artikelsgewijze bespreking en eventueel stemming

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.