U bent hier

Agenda

Gedachtewisseling met de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over het actieplan jeugdverblijven
van Chokri Mahassine aan minister Geert Bourgeois
853 (2011-2012)

De leden van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden uitgenodigd de bespreking van dit agendapunt bij te wonen

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
van de Vlaamse Regering
1467 (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Artikelsgewijze bespreking en eventueel stemming

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.