U bent hier

Agenda

Vraag om uitleg over de inbreng van spaarvermogen bij toewijzingscriteria en huurprijsberekening in de sociale huisvesting
van Michèle Hostekint aan minister Freya Van den Bossche
433 (2011-2012)
Vraag om uitleg over het begrip 'vermogen' bij het toekennen van een sociale woning
van Liesbeth Homans aan minister Freya Van den Bossche
441 (2011-2012)
Vraag om uitleg over welgestelde sociale huurders
van Peter Reekmans aan minister Freya Van den Bossche
448 (2011-2012)
Interpellatie over het voorstel van de minister voor een vermogensaangifte om zo sociale huurders met een spaarboekje een hogere huurprijs te kunnen aanrekenen
van Jan Penris aan minister Freya Van den Bossche
31 (2011-2012)
Vraag om uitleg over de aankoop van nieuwbouwwoningen door een sociale huisvester
van Marc Hendrickx aan minister Freya Van den Bossche
499 (2011-2012)
Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en van diverse bepalingen van andere decreten die betrekking hebben op het grond- en pandenbeleid
1334 (2011-2012) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 27, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of het Jaaroverzicht 2015-2016 (pdf)voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.