U bent hier

Agenda

Zie blz. 9 van de afdrukversie voor alle adviezen bij het programmadecreet

Zie blz. 7 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van Pascal Smet
1319 (2011-2012) nr. 1
Verslaggevers
Bespreking
16 (2010-2011)
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel conclusie
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Vastleggen van de sprekers voor de hoorzitting over het voorstel van decreet houdende wijziging van het artikel 55 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, wat de vakken godsdienst en niet-confessionele zedenleer betreft (Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 623/1)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.