U bent hier

Agenda

van Danielle Godderis-T'Jonck aan minister Jo Vandeurzen
232 (2011-2012)
van Griet Coppé aan minister Jo Vandeurzen
308 (2011-2012)
van Tom Dehaene aan minister Jo Vandeurzen
399 (2011-2012)
van Danielle Godderis-T'Jonck aan minister Jo Vandeurzen
232 (2011-2012)
van Griet Coppé aan minister Jo Vandeurzen
308 (2011-2012)
van de Vlaamse Regering
1326 (2011-2012) nr. 1
Hoofdstuk 8. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming

Zie blz. 6 van de afdrukversie voor een verwijzing naar alle adviezen en protocollen die terug te vinden zijn in de memorie van toelichting

van Jo Vandeurzen
1309 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en eventueel bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.