U bent hier

Agenda

Interpellatie over de doorrekening van de groenestroomcertificaten door leveranciers
van Carl Decaluwe aan minister Freya Van den Bossche
11 (2011-2012)
Interpellatie over het VREG-rapport betreffende de kostprijs van groene stroom
van Peter Reekmans aan minister Freya Van den Bossche
12 (2011-2012)
Vraag om uitleg over de energieprijs en niet-beschermde gedropte klanten
van Sonja Claes aan minister Freya Van den Bossche
10 (2011-2012)
Vraag om uitleg over de problematiek van mensen met psychische problemen in de sociale huisvesting
van Marijke Dillen aan minister Freya Van den Bossche
166 (2011-2012)
Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid
1144 (2010-2011) nr. 1
Artikelsgewijze bespreking en stemming
Conceptnota voor nieuwe regelgeving van mevrouw Mercedes Van Volcem over een vernieuwd sociaal huisvestingsbeleid
1235 (2010-2011) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en bespreking

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 27, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of het Jaaroverzicht 2015-2016 (pdf)voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.