U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
1326 (2011-2012) nr. 1
Hoofdstuk 12. DAB Overheidspersoneel Hoofdstuk 13. DAB Digitale Drukkerij Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Zie blz. 36 van de afdrukversie voor alle adviezen bij het ontwerp van programmadecreet

van de Vlaamse Regering
15 (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden Toerisme en Bestuurszaken van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Bespreking en indicatieve stemming

Zie blz. 34 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van Geert Bourgeois
1314 (2011-2012) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en bespreking
van Geert Bourgeois
1311 (2011-2012) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en bespreking
van de Vlaamse Regering
15 (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden Binnenlands Bestuur en Inburgering van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Indicatieve stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.