U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
1326 (2011-2012) nr. 1
Hoofdstuk 14. IVA Stationsomgevingen Hoofdstuk 19. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming

Zie blz. 8 van de afdrukversie voor een verwijzing naar alle adviezen en protocollen die terug te vinden zijn in de memorie van toelichting

van de Vlaamse Regering
15 (2011-2012) nr. 1-Bijlagen
(Bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Wzerken van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken) Benoeming van een verslaggever en bespreking

Zie blz. 6 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van Hilde Crevits
1310 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.