U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
1082 (2010-2011) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Voorzetting van de bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
19-A (2010-2011) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden Onderwijs en Gelijke Kansen van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Bespreking en eventueel indicatieve stemming

Zie blz. 32 voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van de Vlaamse Regering
1111 (2010-2011) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 12. Slotbepalingen Bespreking en eventueel stemming

Zie blz. 34 voor alle adviezen over het ontwerp van programmadecreet

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.