U bent hier

Agenda

Gemeenschappelijke commissie met de Commissie voor Onderwijs en Vorming van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie:
Gedachtewisseling over het syntheserapport van 8 jaar evaluatieonderzoek van Voorrangsbeleid Brussel (VBB) 2001-2008. Beleidsaanbevelingen voor de ondersteuning van het Brussels Nederlandstalig onderwijs
Toelichting bij het onderzoek door professor Kris Van den Branden, directeur van het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO)
Debat met mevrouw Magda Deckers, bijzonder opdrachthouder voor het Nederlandstalig onderwijs te Brussel, en de heer Piet Vervaecke, entiteitsverantwoordelijke Onderwijscentrum Brussel
Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Lombardstraat 69, zaal 201
1000 Brussel

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.