U bent hier

Agenda

Gemeenschappelijke commissie met de Commissie voor Onderwijs en Vorming van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie:
Gedachtewisseling over het syntheserapport van 8 jaar evaluatieonderzoek van Voorrangsbeleid Brussel (VBB) 2001-2008. Beleidsaanbevelingen voor de ondersteuning van het Brussels Nederlandstalig onderwijs
Toelichting bij het onderzoek door professor Kris Van den Branden, directeur van het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO)
Debat met mevrouw Magda Deckers, bijzonder opdrachthouder voor het Nederlandstalig onderwijs te Brussel, en de heer Piet Vervaecke, entiteitsverantwoordelijke Onderwijscentrum Brussel
Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Lombardstraat 69, zaal 201
1000 Brussel

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.