U bent hier

Agenda

44 (2009-2010) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 2.2: Herinneringseducatie in het Vlaamse onderwijs Hoofdstuk 2.3: Vredesopvoeding
Advies bij de operationalisering van de Vlaamse vakoverschrijdende eindtermen: herinnerings- en vredeseducatie
Toelichting door de heer Tomas Baum, directeur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie (VVI), en bespreking

Het advies is terug te vinden op het intranet, commissiedossier OND, rubriek andere (thematische) documentatie

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.