U bent hier

Agenda

Eventueel voortzetting van de ochtendvergadering
van de Vlaamse Regering
778 (2010-2011) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 2. Onderwijs Hoofdstuk 13. Projectmatig wetenschappelijk onderzoek (Bevoegdheid Onderwijs van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Bespreking

Zie blz. 35 voor een verwijzing naar alle adviezen en protocollen die terug te vinden zijn in de memorie van toelichting

Zie blz. 33 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van Pascal Smet
745 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.