U bent hier

Agenda

Volgende adviezen zijn terug te vinden in de memorie van toelichting:
- Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 9)
- Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 15)
- Advies van de Raad van State (p. 19)

van de Vlaamse Regering
638 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Bespreking en stemming

Het advies van de Vlaamse Onderwijsraad van 4 november 2008 over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie, is terug te vinden op intranet, commissiedossier OND, folder Ontwerpen en voorstellen van decreet

11:00 uur

van Irina De Knop, Marleen Vanderpoorten, Fientje Moerman, Marino Keulen en Herman Schueremans
485 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Verslaggever: N. Bespreking en stemming
van Irina De Knop, Marleen Vanderpoorten, Fientje Moerman, Ann Brusseel en Sven Gatz
645 (2009-2010) nr. 1
Bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.