U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
19-A (2009-2010) nr. 1
Verslaggevers
Griet Smaers, Filip Watteeuw, Wilfried Vandaele, Katrien Schryvers, Lode Ceyssens, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck, Yamila Idrissi, Dirk de Kort, Marino Keulen, Cindy Franssen, Marc Vanden Bussche, Paul Delva, Willy Segers, Jan Laurys, An Michiels, Fientje Moerman en Karlos Callens
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheid Leefmilieu en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming (Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Indicatieve stemming

Zie blz. 26 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van de Vlaamse Regering
508 (2009-2010) nr. 1
Verslaggevers
Griet Smaers, Filip Watteeuw, Wilfried Vandaele, Koen Van den Heuvel, Kris Van Dijck, Yamila Idrissi, Dirk de Kort, Marino Keulen, Cindy Franssen, Paul Delva, An Michiels, Fientje Moerman en Karlos Callens
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk XIV. Leefmilieu Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming
Gedachtewisseling met mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de prioriteiten en aandachtspunten voor het beleidsdomein Leefmilieu en Natuur tijdens het Belgische EU-voorzitterschap
Verslagmoment over de Europese ministerraad Milieu van 15 maart 2010 en de voorbereiding van Europese Ministerraad Milieu van 21 juni 2010
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Dirk Peeters en Filip Watteeuw
503 (2009-2010) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
van Ivan Sabbe aan minister Joke Schauvliege
2080 (2009-2010)
van Marc Hendrickx aan minister Joke Schauvliege
1982 (2009-2010)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.