U bent hier

Agenda

Gemeenschappelijke commissie met de Commissie voor Onderwijs en Vorming van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Voorzitters: mevrouw Bianca Debaets en de heer Boudewijn Bouckaert
Gedachtewisseling met:
- prof. dr. Rudi Janssens, onderzoeker bij Brio, over zijn studie 'Onderzoek naar de capaciteit van het Nederlandstalig basisonderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest'
- de heer André Verkens, directeur lerarenopleiding Hogeschool-Universiteit Brussel, over het lerarentekort in Brussel
- mevrouw Walentina Cools, departementshoofd Erasmushogeschool Brussel

De leden van de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand worden eveneens uitgenodigd de vergadering bij te wonen

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.