U bent hier

Agenda

Gedachtewisseling met een vertegenwoordiger van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) over de evaluatieverslagen van de Milieubeleidsovereenkomsten voor Afvalbanden, Afgedankte voertuigen, Afvalbatterijen, Afvalloodstartbatterijen, Afvalfotochemicaliën, Afgedankte elektrische en elektronische apparaten, Afgewerkte olie, Persdrukwerk, Reclamedrukwerk, Oude en vervallen geneesmiddelen en Gebruikte frituurvetten en -oliën
Artikel 12 van het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten

De leden wordt verzocht de overgezonden evaluatieverslagen mee te brengen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.