U bent hier

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
van Jos De Meyer aan minister Joke Schauvliege
120 (2009-2010)
van Gwenny De Vroe aan minister Joke Schauvliege
130 (2009-2010)
van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege
133 (2009-2010)
van Gwenny De Vroe aan minister Joke Schauvliege
139 (2009-2010)
van Valerie Taeldeman aan minister Joke Schauvliege
188 (2009-2010)
Verslag over de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst Milieuzorgsysteem in het kader van bodemsaneringswerken
Artikel 12, §1, van het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten
van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2008-2009) nr. 1
Verslaggevers
Katrien Schryvers, Valerie Taeldeman, Vera Celis, Jan Durnez, Dirk de Kort en Liesbeth Homans
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 4: Milieu Hoofdstuk 5, deel Water Toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.