U bent hier

Agenda

Gedachtewisseling over het Groenboek van de Europese Commissie 'De leermobiliteit van jongeren bevorderen', met als sprekers:
- de heer Filip Van Depoele (Europese Commissie, DG Onderwijs)
- de heer Noël Vercruysse (Departement Onderwijs, afdelingshoofd Hoger Onderwijs)
- mevrouw Annemie Dewael (algemeen directeur vzw EPOS)
- de heer Jan Geens (vzw FLAMENCO, Officer Internationalisation)
Verslagmoment over de Europese ministerraad Onderwijs, Jeugd en Cultuur van 26 en 27 november 2009 met de heer Jelle Reynaert, Vlaams Onderwijsattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.