U bent hier

Agenda

Twaalfde voortgangsrapportage van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) over de grote infrastructuurwerken
Verslag van het Rekenhof
Verslaggevers: de heren Jan Penris en Jan Peumans
Toelichting door de BAM, het Rekenhof en de Vlaamse Regering
13:00 uur: presentatie door de BAM
13:45 uur: presentatie door het Rekenhof

14:00 uur

van Rudi Daems aan minister Kris Peeters, beantwoord door minister Dirk Van Mechelen
167 (2008-2009)
van Jan Peumans aan minister Kris Peeters, minister Dirk Van Mechelen, minister Kathleen Van Brempt en minister Hilde Crevits, beantwoord door minister Dirk Van Mechelen
170 (2008-2009)
Twaalfde voortgangsrapportage van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) over de grote infrastructuurwerken
Verslag van het Rekenhof
Alternatievenonderzoek - Resultaat studie ARUP
Verslaggevers: de heren Jan Penris en Jan Peumans
Bespreking

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.