U bent hier

Agenda

Voortzetting van de agenda van de ochtendvergadering
Hoorzitting met:
- de heer Gert Debersaques, onderwijsprofessor ruimtelijke ordening aan de Vrije Universiteit Brussel en voorzitter van de Hoge Raad voor Herstelbeleid
en met vertegenwoodigers van:
- Nationaal Komité Weekendverblijven (NKWV)
- Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
- Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)
- Nationale Architectenorganisatie (NAV)

De leden van de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen worden uitgenodigd de hoorzitting bij te wonen

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.