U bent hier

Agenda

Vraag om uitleg over de erkenning van buitenlandse diploma's door NARIC-Vlaanderen (National Academic Recognition Information Centre)
van Marijke Dillen aan minister Frank Vandenbroucke
535 (2008-2009)
Vraag om uitleg over de problematiek van de te zware boekentassen
Vraag om uitleg over de structuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
van Jos De Meyer aan minister Frank Vandenbroucke
560 (2008-2009)
Vraag om uitleg over de voortgang van het pps-project scholenbouw
van Sabine Poleyn aan minister Frank Vandenbroucke
573 (2008-2009)
Vraag om uitleg over de vierde graad Verpleegkunde
Vraag om uitleg over de studiedag met betrekking tot duurzame ontwikkeling in scholen
van Paul Delva aan minister Frank Vandenbroucke
578 (2008-2009)
Vraag om uitleg over het aantal schooltoelagen in Brussel
van de Vlaamse Regering
2016 (2008-2009) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende de Hogere Zeevaartschool
Verzoekschrift over voorrang bij inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgens het decreet gelijke onderwijskansen-I (GOK)
Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.