U bent hier

Vergadering

donderdag 8 januari 2009, 14.20u - Zaal Pieter Bruegel

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

Geschrapt .
van Mark Demesmaeker aan minister Dirk Van Mechelen
355 (2008-2009)
Geschrapt .
van Jan Verfaillie aan minister Dirk Van Mechelen
358 (2008-2009)
Geschrapt .
van Ward Kennes aan minister Dirk Van Mechelen
374 (2008-2009)
van Patrick De Klerck aan minister Dirk Van Mechelen
440 (2008-2009)
Gedachtewisseling met de heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over de stand van zaken van de afbakening van natuurlijke en agrarische gebieden en de kortetermijnherziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
Benoeming van een verslaggever

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.