U bent hier

Agenda

van Fientje Moerman aan minister Hilde Crevits
379 (2008-2009)
van Hans Schoofs aan minister Hilde Crevits
459 (2008-2009)
van Karlos Callens aan minister Hilde Crevits
462 (2008-2009)
Verslagen over de uitvoering in 2007 van de milieubeleidsovereenkomsten betreffende afvalbanden, afgedankte voertuigen, afvalbatterijen, afvalloodstartbatterijen, afvalfotochemicialiën, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en gebruikte frituurvetten en -oliën
(Artikel 12 van het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten)
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Ontwerp van beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
(Artikel 8 van het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003)
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.