U bent hier

Agenda

van Eloi Glorieux aan minister Hilde Crevits
458 (2008-2009)
van Patrick De Klerck aan minister Hilde Crevits
465 (2008-2009)
van Patrick De Klerck aan minister Hilde Crevits
454 (2008-2009)
van Patrick De Klerck aan minister Hilde Crevits
478 (2008-2009)
van de Vlaamse Regering
2013 (2008-2009) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk III. Wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

10:30 uur

van Eloi Glorieux en Rudi Daems
830 (2005-2006) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
van Frank Creyelman, Pieter Huybrechts, John Vrancken, Filip Dewinter, Christian Verougstraete en Leo Pieters
1743 (2007-2008) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
van Jos Stassen en Vera Dua
1647 (2007-2008) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Anne Marie Hoebeke, Joke Schauvliege, Bart Van Malderen, Helga Stevens, Jan Roegiers en Vera Dua
1662 (2007-2008) nr. 1
Verslaggevers
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.